Vikingek Eric Christiansen

ISBN:

Published:

Hardcover

370 pages


Description

Vikingek  by  Eric Christiansen

Vikingek by Eric Christiansen
| Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 370 pages | ISBN: | 10.19 Mb

A vikingekről szinte mindenki hallott már életében, és feltehetően sok minden, amit tudunk vagy tudni vélünk, az a fikciókból, regényekből és filmekből ered. A téma közkedveltsége számos tévhitet és féligazságot tart életben, és egyáltalán nem könnyűMoreA vi­kin­gek­ről szin­te min­den­ki hal­lott már éle­té­ben, és fel­te­he­tő­en sok min­den, amit tu­dunk vagy tud­ni vé­lünk, az a fik­ci­ók­ból, re­gé­nyek­ből és fil­mek­ből ered. A té­ma köz­ked­velt­sé­ge szá­mos tév­hi­tet és fél­iga­zsá­got tart élet­ben, és egy­ál­ta­lán nem kön­­nyű el­vá­lasz­ta­ni ezek­től a va­lós té­nye­ket.

És pon­to­san ez az, ami­ért ez a mű író­dott. Eric Christiansen könyvében arra tesz kísérletet, hogy az északi népek világát az ellenséges környezet kihívásaival szembeni leleményes válaszok alapján írja le. A gazdaság, a társadalmi szokások, az egyéni- és a csoport öntudat vizsgálata után az északi népek fô tevékenységeivel: a háborúval, a munkával, a vándorlással és a letelepedéssel foglalkozik.

Az utolsó három fejezet a vikingek múltról és jövôrôl alkotott elképzeléseit igyekszik elénk tárni, hogy mindezek segítségével megérthessük a kor emberének gondolkodásmódját és viselkedési szokásait. A szerzô állításait rúna-, vers- és régészeti leletek sokaságával támasztja alá. A függelékben pedig idôrendi és dinasztikus táblázatokat is találunk.

Könyvünk a legújabb kutatásokat foglalja össze a skandináv népekről, olyan szempontok köré szerveződve (politika, háború stb.), ami érdekes lehet laikusoknak és szakembereknek egyarántEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Vikingek":


howl2000.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us