ร่ายมนต์รัก ร่มแก้ว

ISBN:

Published:

Paperback

376 pages


Description

ร่ายมนต์รัก  by  ร่มแก้ว

ร่ายมนต์รัก by ร่มแก้ว
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 376 pages | ISBN: | 7.61 Mb

เกาะไขมุก สวรรคของนักดำนำกำลังเผชิญภาวะปะการังฟอกขาว ทำใหการทองเทียวซบเซา สองนักเขียนสาวชือดังแหงยุคจากสำนักพิมพทีเปนคูแขงกันจึงไดรับภารกิจใหเดินทางไปเขียนนิยายกูชือเสียงเกาะสวรรค การขับเคียวกันระหวางราชาวดี เจาแมนิยายรักหวานแหววแถวหนา กับมีนาMoreเกาะไข่มุก สวรรค์ของนักดำน้ำกำลังเผชิญภาวะปะการังฟอกขาว ทำให้การท่องเที่ยวซบเซา สองนักเขียนสาวชื่อดังแห่งยุคจากสำนักพิมพ์ที่เป็นคู่แข่งกันจึงได้รับภารกิจให้เดินทางไปเขียนนิยายกู้ชื่อเสียงเกาะสวรรค์ การขับเคี่ยวกันระหว่างราชาวดี เจ้าแม่นิยายรักหวานแหววแถวหน้า กับมีนา นักเขียนโรมานซ์คลื่นลูกใหม่จึงอุบัติขึ้นท่ามกลางสายลม แสงแดด และน้ำใสของอันดามัน ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ตำแหน่งนักเขียนเบอร์หนึ่ง แต่ไปๆ มาๆ ดูเหมือนจะเป็นการช่วงชิงหัวใจผู้หมวดหนุ่มหน้าเข้มแห่งกองบังคับการตำรวจน้ำอีกด้วย ศึกครั้งนี้เห็นทีจะไม่มีใครยอมใครEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ร่ายมนต์รัก":


howl2000.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us